ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

01/07/2020

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

              TICKET OFFICE  OPENING HOURS

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

AGENCY AT SKYROS TOWN

 

ΔΕΥΤΕΡΑΚΥΡΙΑΚΗ

MONDAY – SYNDAY

09:00 – 13:00 & 19:00 – 23:00

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

AGENCY AT LINARIA PORT

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ

MONDAY SYNDAY

10:00 – 13:00 & 18:00 – 21:00

 

+30 22220 91790 ( ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ)

 +30 22220 93465 (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΙΝΑΡΙΑΣ)