2018 Shareholders' General Meeting

17/07/2018

“ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 


 


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ναυτικής Εταιρείας (ΣΝΕ-ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκύρο, στην αίθουσα θεάτρου του Δημοτικού σχολείου Σκύρου, στις     19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 12:00 π.μ. (εγγραφές από 09:00 έως 12:00, ημέρα Κυριακή 19 Αυγούστου στα γραφεία της Σ.Ν.Ε.) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.      Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017


2.      Απαλλαγή Δ.Σ. και ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή


3.      Εκλογή ορκωτού λογιστή για τη νέα διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018


4.      Τοποθέτηση ποσού διαθεσίμων σύμφωνα με το νέο καταστατικό


Δικαίωμα για την συμμετοχή στη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, αφού καταθέσει τις μετοχές του πριν από την Συνέλευση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και παρουσιάσει σχετική απόδειξη, ή αν φέρει μαζί του τις μετοχές στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση νέου μετόχου που δεν έχει παραλάβει τις μετοχές του, το παραπάνω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατόπιν κατάθεσης της βεβαίωσης που θα παραλάβει από την εταιρεία αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που του ανήκουν.Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που θα απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση , αλλά θα εκπροσωπούνται σε αυτή , να αποδεικνύουν την εκπροσώπησή τους νομίμως με εξουσιοδότηση, στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.            ΣΚΥΡΟΣ   17   ΙΟΥΛΙΟΥ  2018


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


     Εμμανουήλ Μιχάλης