2016 Shareholders' General Meeting

20/07/2016

“ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ναυτικής Εταιρείας (ΣΝΕ-ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκύρο, στην αίθουσα θεάτρου του Δημοτικού σχολείου Σκύρου, στις     27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα Σάββατο  και ώρα 12:00 π.μ. (εγγραφές από 09:00 έως 12:00, ημέρα Σάββατο 27 Αυγούστου στα γραφεία της Σ.Ν.Ε.) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

    1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
    2. Απαλλαγή Δ.Σ. και ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή
    3. Εκλογή ορκωτού λογιστή για τη νέα διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016
    4. Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.
    5. Τοποθέτηση ποσού διαθεσίμων σύμφωνα με το νέο καταστατικό

 

Δικαίωμα για την συμμετοχή στη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, αφού καταθέσει τις μετοχές του πριν από την Συνέλευση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και παρουσιάσει σχετική απόδειξη, ή αν φέρει μαζί του τις μετοχές στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση νέου μετόχου που δεν έχει παραλάβει τις μετοχές του, το παραπάνω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατόπιν κατάθεσης της βεβαίωσης που θα παραλάβει από την εταιρεία αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που του ανήκουν.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που θα απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση , αλλά θα εκπροσωπούνται σε αυτή , να αποδεικνύουν την εκπροσώπησή τους νομίμως με εξουσιοδότηση, στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.  

 

                                                                       

                                                            ΣΚΥΡΟΣ   19   ΙΟΥΛΙΟΥ  2016

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                 Εμμανουήλ Μιχάλης