Κύμη - Σκύρος Δρομολόγια Πλοίων - ΤιμέςΤιμές ΜΗ Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 10.37 0.52 2.61 13.50
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 5.22 0.26 1.32 6.80
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 7.22 0.36 1.82 9.40
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 7.76 0.39 1.95 10.10
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 14.21 0.71 3.58 18.50
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% 7.14 0.36 1.80 9.30
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 23.43 1.17 5.90 30.50
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 24.96 1.25 6.29 35.50
ΙΧ 3,71 - 4,25 24.96 1.25 6.29 35.50
ΙΧ από 4,25 33.79 1.69 8.52 44.00
ΑΓΡΟΤ. VANS 33.79 1.69 8.52 44.00
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 7.30 0.36 1.84 9.50
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) 9.22 0.46 2.32 12.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 6.14 0.31 1.55 8.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 6.91 0.35 1.74 9.00
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 5.38 0.27 1.35 7.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 5.38 0.27 1.35 7.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 8.45 0.42 2.13 11.00
MOTO 3/4 TROXA 8.45 0.42 2.13 11.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 16.13 0.81 4.06 21.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 23.04 1.15 5.81 30.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 46.08 2.30 11.61 60.00
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ


Τιμές Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 7.23 0.43 1.84 9.50
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 3.65 0.22 0.93 4.80
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 5.40 0.30 1.28 6.60
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 5.40 0.32 1.38 7.10
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 12.17 0.73 3.10 16.00
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% 6.09 0.36 1.55 8.00
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 20.31 1.22 5.17 26.70
ΠΑΔΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ 3,71 - 4,25 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ από 4,25 29.06 1.74 7.40 38.20
ΑΓΡΟΤ. VANS 29.06 1.74 7.40 38.20
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 5.78 0.35 1.47 7.60
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) 7.00 0.42 1.78 9.20
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 5.02 0.30 1.28 6.60
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 4.03 0.24 1.03 5.30
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 6.01 0.36 1.53 7.90
MOTO 3/4 TROXA 6.01 0.36 1.53 7.90
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 14.15 0.85 3.60 18.60
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 20.17 1.21 5.12 26.50
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 41.00 2.46 10.44 53.90
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ