Κύμη - Σκύρος Δρομολόγια Πλοίων - ΤιμέςΤιμές ΜΗ Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 16.01 0.80 2.19 19.00
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 8.01 0.40 1.09 9.50
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 11.21 0.56 1.53 13.30
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 12.05 0.60 1.65 14.30
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 19.39 0.96 2.65 23.00
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% 9.70 0.48 1.32 11.50
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 29.49 1.48 4.03 35.00
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 29.95 1.50 7.55 39.00
ΙΧ 3,71 - 4,25 29.95 1.50 7.55 39.00
ΙΧ από 4,25 39.94 2.00 10.06 52.00
ΑΓΡΟΤ. VANS 39.94 2.00 10.06 52.00
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 11.50 0.60 2.90 15.00
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) 13.05 0.66 3.29 17.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 9.22 0.46 2.32 12.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 9.98 0.50 2.52 13.00
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 9.22 0.46 2.32 12.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 7.68 0.38 1.94 10.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 10.75 0.54 2.71 14.00
MOTO 3/4 TROXA 10.75 0.54 2.71 14.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 23.03 1.16 5.81 30.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 32.25 1.62 8.13 42.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 57.60 2.88 14.52 75.00
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ


Τιμές Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 7.33 0.36 1.00 8.70
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 3.63 0.18 0.49 4.30
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 5.14 0.26 0.70 6.10
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 5.48 0.28 0.74 6.50
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 12.30 0.62 1.68 14.60
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50%
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 20.48 1.02 2.80 24.30
ΠΑΔΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ 3,71 - 4,25 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ από 4,25 29.06 1.74 7.40 38.20
ΑΓΡΟΤ. VANS 29.06 1.74 7.40 38.20
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 5.78 0.35 1.47 7.60
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) 7.00 0.42 1.78 9.20
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 5.02 0.30 1.28 6.60
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 4.03 0.24 1.03 5.30
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 6.01 0.36 1.53 7.90
MOTO 3/4 TROXA 6.01 0.36 1.53 7.90
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 14.15 0.85 3.60 18.60
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 20.17 1.21 5.12 26.50
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 41.00 2.46 10.44 53.90
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ