Σκύρος - Κύμη Δρομολόγια Πλοίων - ΤιμέςΤιμές ΜΗ Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 11.80 0.58 1.62 14.00
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 5.90 0.30 0.80 7.00
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 8.25 0.42 1.13 9.80
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 8.85 0.44 1.21 10.50
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 15.17 0.76 2.07 18.00
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% 7.58 0.38 1.04 9.00
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 25.28 1.26 3.46 30.00
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 26.88 1.34 6.78 35.00
ΙΧ 3,71 - 4,25 26.88 1.34 6.78 35.00
ΙΧ από 4,25 36.10 1.80 9.10 47.00
ΑΓΡΟΤ. VANS 36.10 1.80 9.10 47.00
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 8.45 0.42 2.13 11.00
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) 9.98 0.50 2.52 13.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 6.91 0.34 1.75 9.00
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 7.68 0.38 1.94 10.00
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 6.15 0.30 1.55 8.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 6.15 0.30 1.55 8.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 9.22 0.46 2.32 12.00
MOTO 3/4 TROXA 9.22 0.46 2.32 12.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 19.20 0.96 4.84 25.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 26.89 1.34 6.77 35.00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 53.77 2.68 13.55 70.00
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ


Τιμές Επιδοτούμενων Δρομολογίων
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 7.34 0.36 1.00 8.70
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 3.63 0.18 0.49 4.30
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 5.14 0.26 0.70 6.10
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% 5.48 0.28 0.74 6.50
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 12.30 0.62 1.68 14.60
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% 6.20 0.40 0.80 7.30
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ 20.48 1.02 2.80 24.30
ΠΑΔΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ - - - ΔΩΡΕΑΝ
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΛΙΜ.ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧ εώς 3,70 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ 3,71 - 4,25 19.86 1.19 5.05 26.10
ΙΧ από 4,25 29.06 1.74 7.40 38.20
ΑΓΡΟΤ. VANS 29.06 1.74 7.40 38.20
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) 5.78 0.35 1.47 7.60
ΨΥΓΕΙΑ(Ανά μέτρο) 7.00 0.42 1.78 9.20
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) 5.02 0.30 1.28 6.60
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) 4.64 0.28 1.18 6.10
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 4.03 0.24 1.03 5.30
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 6.01 0.36 1.53 7.90
MOTO 3/4 TROXA 6.01 0.36 1.53 7.90
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) 14.15 0.85 3.60 18.60
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) 20.28 1.02 5.10 26.40
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) 41.00 2.46 10.44 53.90
ΠΟΔΗΛΑΤΟ - - - ΔΩΡΕΑΝ