One Way
Round Trip
Island Hop
calendar
Departure
calendar
Departure
calendar
Arrival

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

01/08/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

“ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Με την 519/30-07-2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ναυτικής Εταιρείας (ΣΝΕ-ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκύρο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Σκύρου, στις  11 Σεπτεμβρίου , ημέρα Κυριακή  και ώρα 12:00 π.μ. (εγγραφές από 09:00 έως 12:00, ημέρα Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου    στα γραφεία της Σ.Ν.Ε.) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
  • Απαλλαγή Δ.Σ. και ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
  • Εκλογή ορκωτού λογιστή για τη νέα διαχειριστική χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
  • Απόφαση περί διαχείρισης διαθεσίμων
  • Διανομή μερίσματος
  • Προοπτικές ΣΝΕ

 

Δικαίωμα για την συμμετοχή στη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, αφού καταθέσει τις μετοχές του πριν από την Συνέλευση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και παρουσιάσει σχετική απόδειξη, ή αν φέρει μαζί του τις μετοχές στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση νέου μετόχου που δεν έχει παραλάβει τις μετοχές του, το παραπάνω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατόπιν κατάθεσης της βεβαίωσης που θα παραλάβει από την εταιρεία αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που του ανήκουν.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που θα απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση, αλλά θα εκπροσωπούνται σε αυτή , να αποδεικνύουν την εκπροσώπησή τους νομίμως με εξουσιοδότηση, στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι (5) πέντε μετόχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 1η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

 

ΣΚΥΡΟΣ

30 Ιουλίου 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ζαφειρίου Χρήστος

Search

BOOK NOW