Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
calendar
Αναχώρηση
calendar
Αναχώρηση
calendar
Επιστροφή

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

05/02/2024
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία προσκαλεί τους ενδιαφερομένους  για την ανάληψη του ναυτικού πρακτορείου για το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΙΛΛΕΑΣ στη Λιναριά Σκύρου, να καταθέσουν τα ακόλουθα έγγραφα  στα γραφεία  της εταιρείας  μέχρι την Δευτέρα 26/2/2024 και ώρα 15.00

  • Ισχύουσα άδεια ναυτικού πράκτορα ή δήλωση πρόθεσης απόκτησης άδειας ναυτικού πράκτορα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν την σχετική επάρκεια.

Σημείωση: πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας ναυτικού πράκτορα στο Link : https://eugo.gov.gr/services/10cee4c7-d003-425f-84bd-415cae7f660e

 Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας του πρακτορείου

  • Καθημερινή 6ωρη  λειτουργία.
  • Προσωπικό κατ’ ελάχιστο δυο ατόμων σε 12μηνη βάση.

Η διάρκεια της συμβάσης θα είναι διετής με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφορίες  στα γραφεία της εταιρείας.

Θα προτιμηθούν κάτοικοι με μόνιμη κατοικία  και προοπτική στην Σκύρο.

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ