Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
calendar
Αναχώρηση
calendar
Αναχώρηση
calendar
Επιστροφή
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

Με κάθε αγορά εισιτηρίου κερδίζεις ισόποσους πόντους, όση είναι και η αξία του εισιτηρίου.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

Για την ανταλλαγή-εξαργύρωση πόντων με εισιτήριο προσφοράς τα μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό πόντων που απαιτούνται.

Με την χρήση της εξαργύρωσης πόντων αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι από το λογαριασμό του Μέλους

H έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κράτηση και γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων Πόντων από το Λογαριασμό του Μέλους.

Το Μέλος μπορεί να εξαργυρώνει πόντους για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια συμφωνά με τον πίνακα εξαργύρωσης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα.

Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται ή να εκχωρείται.

Η  εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.sne.gr

το Μέλος υποχρεούται να αναγράψει το ακριβές ονοματεπώνυμο, όπως αυτό αναγράφεται στο/α στοιχείο/α πιστοποίησης του (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Ο ενδιαφερόμενος με την ολοκλήρωση της εγγραφής μπορεί να εκτυπώσει τη κάρτα του, επίσης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του αμέσως και να συγκεντρώσει πόντους μέσω της αγοράς του εισιτηρίου του.

Η εταιρεία δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής , οι επιβάτες-Μέλη αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους και τους Κανονισμούς του Προγράμματος.

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση τα Μέλη μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος, www.sne.gr.

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ