Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
calendar
Αναχώρηση
calendar
Αναχώρηση
calendar
Επιστροφή

ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15/12/2023
ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Δ.Σ της , προτίθεται να καλύψει τη θέση  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με καθήκοντα όπως περιγράφονται παρακάτω.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διαχείριση επικοινωνίας της εταιρείας
 • Διαχείριση – διεκπεραίωση – αξιολόγηση emails
 • Προετοιμασία reports σε συνεργασία με το οικονομικό και τεχνικό τμήμα της εταιρείας.
 • Διαχείριση αρχείου της εταιρείας
 • Εφαρμογή συστημάτων διοικητικού περιεχομένου
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε εκδηλώσεις και υποχρεώσεις εντός και εκτός γραφείων της.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισάξιο πτυχίο εξωτερικού
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Άριστη γνώση αγγλικών (ομιλία και γραφή)
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανότητες

Προαιρετικά πρόσθετα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο σχετικό με διοίκηση/ναυτιλιακά
 • Γνώση δεύτερης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σημειώμα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα προσόντα τους αποκλειστικά στο sneofficeco@gmail.com  μέχρι την  15/01/2024.

Για την κάλυψη της θέσης θα ληφθούν υπόψη τα προσόντα καθώς και η προσωπική συνέντευξη που θα ακολουθήσει σε όσους επιλεχθούν.

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ