Χρήσιμες Πληροφορίες

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Useful Information

ΔΗΜΟΣ: 22223 - 50343
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 22220 - 91274
ΛΙΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ: 22220 - 93475
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: 22220 - 91208
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ: 22220 - 92222
ΥΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: 22220 - 22606ΑΛΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: (πρακτορείο) 22220 - 91600
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: (αεροδρόμιο) 22220 - 91625
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 22220 - 91803
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ: 22220 - 91666