Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
calendar
Αναχώρηση
calendar
Αναχώρηση
calendar
Επιστροφή

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

07/04/2023
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρακαλούνται οι κυρίες / κύριοι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές εκδοθείσες
πριν την 15η Φεβρουαρίου 2006 με μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο των 4.001.835€

Όπως προσέλθουν στα Γραφεία της Εταιρείας για αντικατάσταση των παλαιών μετοχών τους μέχρι και 30/03/2022.

Περισσότερα εδώ: Αντικατάσταση Παλαιών Μετοχών

 

Αναζήτηση

ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ